Veiligheidsbeleid

Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving zien wij als basis om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Het blijven uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten situaties vormen daarvan een belangrijk onderdeel.

Met ingang van 1 januari 2018 hebben wij een veiligheids– en gezondheidsbeleid opgesteld. Het doel van het beleid is om kinderen, medewerkers en ouders een veilige en gezonde speel- en leefomgeving te bieden waarbij eventuele risico’s tot een minimum beperkt worden.

Het beleid wordt continue geactualiseerd en bijgewerkt. Zo blijven we scherp en kunnen we ook bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, beschikken over een beleid dat direct toegepast kan worden.

Wij vangen kinderen op in een veilige en gezonde kinderopvang. Dit doen we door:
• kinderen af te schermen van grote risico’s
• kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s
• kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling

Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij vangen kinderen op in een veilige en gezonde kinderopvang. Dit doen we door:

1) het bewustzijn van mogelijke risico’s,
2) het voeren van een goed beleid op grote risico’s en
3) het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen.
Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Klik hier om ons veiligheids en gezondheidsbeleid in te zien

[rev_slider alias="call-2-action-detail" /]
[rev_slider alias="call-2-action-mobiel" /]