Pedagogisch beleid

Bij Kinderdagverblijf Small World staat een plezierige omgeving met een vrolijke en ontspannen sfeer centraal. Een omgeving waarin sociale ontmoeting en samenspel wordt gestimuleerd en waar de creatieve , taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind centraal staat.

In ons pedagogisch beleidsplan staat beschreven waar wij voor staan (onze visie) en wordt er stilgestaan bij onze werkwijze: Hoe werken wij en waarom hanteren wij deze werkwijze?

Pedagogisch beleidsmedewerker/ coach

Vanaf januari 2019 is het voor elke kinderopvangorganisatie verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker in te zetten. Het doel van deze functie is het coachen van medewerkers vanuit het pedagogisch beleid, ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van werkzaamheden.

Vaststellen benodigde uren

Vanuit de wet Kinderopvang is een formule gecreëerd om de uren waarvoor een pedagogisch coach ingezet dienst te worden, in kaart te brengen.

*Formule inzet pedagogisch coach/beleidsmedewerker KDV Small World

50 uur per landelijk registernummer

+

7 x 10 uur

=

Verplicht 120 uren inzet pedagogisch coach per jaar

*Indien er meer of minder FTE is neemt het aantal totale uren af/toe.

Voor onze medewerkers is het pedagogisch beleidsplan een richtlijn voor ons pedagogisch handelen, het biedt een houvast over hoe te werken met de kinderen en ouders van het kinderdagverblijf.

Onze werkwijze staat stapsgewijs uitgewerkt in ons Kwaliteitshandboek; Protocollen & Werkinstructies. Onze medewerkers weten waar ze de protocollen kunnen vinden en kennen en gebruiken ze ook.Het pedagogisch beleidsplan en kwaliteitshandboek zijn continue in ontwikkeling.

Wij gaan uit  van een actieve rol van ouders, bij ouders vinden er jaarlijks evaluatiemomenten plaats. Dit maakt dat onze beleidsplannen aangepast kunnen worden om verbeterpunten aan te brengen.

Klik hier om ons pedagogisch beleid in te zien

[rev_slider alias="call-2-action-detail" /]
[rev_slider alias="call-2-action-mobiel" /]
[dc_social_wall id="7926"]