Pedagogisch beleid

Bij Kinderdagverblijf Small World staat een plezierige omgeving met een vrolijke en ontspannen sfeer centraal. Een omgeving waarin sociale ontmoeting en samenspel wordt gestimuleerd en waar de creatieve , taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind centraal staat.

In ons pedagogisch beleidsplan staat beschreven waar wij voor staan (onze visie) en wordt er stilgestaan bij onze werkwijze: Hoe werken wij en waarom hanteren wij deze werkwijze?

Voor onze medewerkers is het pedagogisch beleidsplan een richtlijn voor ons pedagogisch handelen, het biedt een houvast over hoe te werken met de kinderen en ouders van het kinderdagverblijf.

Onze werkwijze staat stapsgewijs uitgewerkt in ons Kwaliteitshandboek; Protocollen & Werkinstructies. Onze medewerkers weten waar ze de protocollen kunnen vinden en kennen en gebruiken ze ook.

Het pedagogisch beleidsplan en kwaliteitshandboek zijn continue in ontwikkeling.

Wij gaan uit  van een actieve rol van ouders, bij ouders vinden er jaarlijks evaluatiemomenten plaats. Dit maakt dat onze beleidsplannen aangepast kunnen worden om verbeterpunten aan te brengen.

Klik hier om ons pedagogisch beleidsplan in te zien

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN plaatsen beschikbaar
[dc_social_wall id="7926"]