Openingstijden & Feestdagen

Kinderdagverblijf Small World is geopend van maandag t/m vrijdag van 07:00 – 18:30.

Indien u kiest voor vervroegde opvang kunt u uw kindje al vanaf 06:00 brengen, verlengde opvang is mogelijk tot 19:00.

Wij verzoeken u uw kindje voor 09:30 te brengen i.v.m. de dagstructuur van de groep, indien u uw kindje later wilt brengen verzoeken wij u dit voor 09:30 aan de pedagogisch medewerkers door te geven.

Feestdagen

Hieronder treft u onze sluitingsdagen

Woensdag 1 januari 2020 Nieuwjaarsdag
Maandag  13 april 220 2e paasdag
Maandag 27 april 2020 Koningsdag
Dinsdag 5 mei 2020 Bevrijdingsdag
Donderdag 21 mei 2020 Hemelvaartsdag
Maandag 10 juni 2020 Studiedag
Woensdag 4 november 2020 Studiedag
Donderdag 24 december 2020 Kerstavond Gesloten om 16:00
Vrijdag 25 december 2020 1e kerstdag
Vrijdag 31 december 2020 Oudjaarsdag Gesloten om 16:00
Vrijdag 1 januari 2021 Nieuwjaarsdag

Brengen van het kind

Het brengen van het kind is een belangrijk moment. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich welkom voelen! Dit doen wij door ieder kind en ouder te begroeten bij binnenkomst en ervoor te zorgen dat de groep rustig en gezellig is. Met puzzelen rond de tafel, of met de kinderen op het kleed te zitten en te laten spelen bereiken we dit doel. Voor de rust van de overige kinderen in de groep is het belangrijk dat ouders bij het brengen niet langer blijven dan nodig is voor een goede overdracht.  Het komt bijna nooit voor dat alle kinderen het eerste uur aanwezig zijn. Om 9 uur zijn doorgaans alle kinderen aanwezig. In principe worden er tussen 9.30 – 10.00 uur geen kinderen gebracht, zodat de aandacht van de pedagogisch medewerkers helemaal gericht kan zijn op de kinderen.

Afscheid nemen van het kind en ophalen

Een kind zal afscheid moeten nemen van de ouders. Vooral jonge kinderen kunnen hier moeite mee hebben. Voor een baby is iemand, die uit het zicht verdwijnt, definitief weg en dat brengt hem in paniek. De pedagogisch medewerker zal met het kind bij het afscheid nemen bij het raam de ouder uitzwaaien, waarna afleiding met een spel of een praatje het kind over het verdriet heen helpt. Wij vinden het belangrijk, dat een ouder altijd duidelijk afscheid neemt van het kind, ook al gaat het kind daardoor huilen. Het kind gaat dan niet zoeken. Zo blijft hij vertrouwen houden in zijn ouders en de pedagogisch medewerker. De ouder kan dit proces bespoedigen door het afscheid nemen niet onnodig te rekken.

De pedagogisch medewerkers kunnen er voor kiezen om na 17.30 uur de groepen weer samen te voegen in een groepsruimte. De pedagogisch medewerkers die vroege dienst hadden gaan nu naar huis. Een groep kan dan alvast schoongemaakt worden.

Het kind kan, zeker in de wenperiode, op het moment dat het zijn ouder weer ziet erg gaan huilen. Dit wil zeggen, dat het de hele dag zijn best heeft gedaan om zich aan te passen, maar opgelucht is de vertrouwde persoon weer te zien. Meestal zijn de kinderen moe na zo’n dag. De ouders doen er dan goed aan om in dit geval even aandacht te geven aan hun kind en na de overdracht met de pedagogisch medewerker hun vertrek te bespoedigen.

Ophalen door andere personen

Uw kind mag opgehaald worden door familie of door een bekende van de familie. Het is uw verantwoordelijkheid om ons op tijd op de hoogte te stellen wanneer iemand anders dan de ouders/opvoeders het kind op komt halen. Wij hebben dus toestemming nodig van een van de ouders of opvoeders, anders geven wij uw kind niet mee. De reden hiervoor is dat wij de verantwoordelijkheid dragen voor het kind tot op het moment dat uw kind door de ouders/opvoeders wordt opgehaald. Wij willen de kinderen met een goed en veilig gevoel mee naar huis geven.