Visie

Onze visie is dat elk kind intelligent en uniek is. Kinderen worden geboren met erfelijke informatie dat een basis legt voor bepaalde karaktertrekken, de omgeving speelt vervolgens een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van het identiteit van het kind.  Het is belangrijk dat kinderen in een omgeving opgroeien dat hen veiligheid, voorspelbaarheid, structuur en warmte biedt. Dit zien wij als een vereiste voor een gezonde ontwikkeling.

Tijdens de ontwikkelingsfasen van kinderen is het belangrijk hen te volgen, te inspireren en voor te bereiden op de uitdagingen tijdens het leven. Dit vormt een rode lijn in onze Kinderdagverblijf. Wij vinden dat ieder kind heeft het recht om erbij te horen en om erkend te worden. Diversiteit erkennen en respecteren wij.  Ieder kind ontwikkeld zich in een ander tempo, dit zijn aandachtpunten om rekening mee te houden.

Goed omgaan met de natuur

Het leren respecteren van de natuur is een van de eigenschappen die wij onze kinderen willen meegeven. Door het geven van het goede voorbeeld verwachten wij dat kinderen ons gaan imiteren.

Kinderen leren immers ook door te zien van een ander.

Wij gebruiken zoveel mogelijk duurzaam speelgoed. Daarnaast gebruiken wij bij het bereiden van de maaltijden zoveel mogelijk verse producten,  en recyclen wij materiaal door middel van hergebruik. Kinderen worden hierin actief betrokken. Regelmatig wordt er met de kinderen naar buiten gegaan, waar zij direct in aanraking komen met de natuur en ook de nodige lichaamsbeweging krijgen.

Wij zijn geen aanhanger van een specifieke stroming en kunnen ons in meerdere stromingen vinden.

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN plaatsen beschikbaar
[dc_social_wall id="7926"]