Personeelsbeleid

Kinderverblijf Small World werkt met gediplomeerd personeel, deze zijn minimaal spw3 geschoold, naast het SPW diploma zijn zij in het bezit van een geldig VOG verklaring, BHV-, EHBO diploma en geregistreerd in het personenregister.

Het personeel werkt in een vast rooster zodat de continuïteit gewaarborgd wordt. Voor nul jarigen geldt dat zij maximaal 3 vaste gezichten zien, hiermee voldoen wij aan de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.

Taken van de pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, opvoeding, begeleiding en verzorging van de groep kinderen die in het Kinderdagverblijf geplaatst zijn.

De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor:

T.a.v. de kinderen:

 1. De opvoeding, begeleiding en verzorging (samen met zijn/haar collega’s)
 2. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in overleg met collega’s, directeur en ouders/verzorgers; het observeren van kinderen en hierover rapporteren (bij voorkeur op basis van protocollen)
 3. Het zorgen voor een goede en prettige sfeer op het Kinderdagverblijfcentrum
 4. Het organiseren en het ondernemen van (recreatieve) activiteiten met de kinderen

T.a.v. de ouders:

 1. Het onderhouden van goede contacten met de ouders/verzorgers
 2. Het informeren van ouders/verzorgers (mondeling en via het ouderportal) over de voortgang van hun kind op het Kinderdagverblijfcentrum
 3. Het overleggen met ouders/verzorgers over onderwerpen die in het belang zijn van het kind
 4. Het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten in samenwerking met ouders en collega’s

T.a.v. het Kinderdagverblijfcentrum:

 1. Het beheren en onderhouden van de inventaris en de groepsruimte in het Kinderdagverblijfcentrum
 2. Zorgdragend voor de algemene hygiëne en het verrichten van huishoudelijke taken
 3. Het uitvoeren van licht administratieve taken (presentielijsten bijhouden e.d.

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN plaatsen beschikbaar