Protocollen

Wij hanteren wij protocollen die beschreven staan in ons Kwaliteitshandboek; Protocollen & Werkinstructies. Hierin staat stapsgewijs onze werkwijze uitgewerkt. Onze medewerkers nemen de protocollen in hun inwerkperiode door hierdoor weten medewerkers waar ze de protocollen kunnen vinden en kennen en gebruiken ze ook.

Tijdens de werkoverleggen wordt er stilgestaan bij het pedagogisch beleidsplan en kwaliteitshandboek, hierdoor is deze continue in ontwikkeling en kunnen verbeterpunten aangebracht worden.

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN plaatsen beschikbaar