Pedagogische doelstellingen

Onze doelstelling is het bieden verantwoorde Kinderopvang, hiermee bedoelen wij: ‘Kinderopvang dat bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.’

Dit doen wij onder andere door het kind uit te dagen met speelgoed waarbij kinderen de mogelijkheid hebben hun fantasie te gebruiken en speelmateriaal aan te bieden wat kinderen prikkelt. Het hebben van plezier is hierbij een voorwaarde.

Kinderen worden gemotiveerd om deel te nemen aan de georganiseerde groepsactiviteiten, deze zijn samengesteld en afgestemd op de interesses en belevingswereld van het kind.  Kinderen worden door ons niet gedwongen tot deelname,  respect voor de eigen grenzen van de kinderen vinden wij belangrijk.

Om het kind maximaal te kunnen laten ontplooien worden er aan vier subdoelen gewerkt, namelijk:

  1. Sociaal emotionele veiligheid van de kinderen waarborgen;
  2. Ontwikkelen van hun persoonlijke competentie;
  3. Ontwikkelen van hun sociale competentie;
  4. Overdragen van waarden en normen.

Onze pedagogisch medewerkers staan elke dag stil bij het werken aan deze doelen, dit doen zij door per kind per dag de volgende vragen te stellen:

  • Heeft het kind het vandaag naar zijn/haar zin?
  • Heeft het kind vandaag iets geleerd wat betekenisvol voor hem/haar is?
  • Heeft het kind vandaag met iemand gespeeld of bewust contact gezocht?
  • heeft het kind vandaag geleerd om sociaal op respectvolle wijze met anderen om te gaan?

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN plaatsen beschikbaar
[dc_social_wall id="7926"]