Sociale ontwikkeling

Kan het kind om hulp vragen? Voelt het kind zich verbonden met andere kinderen? Kan het kind samenspelen?

Onze pedagogisch medewerkers stimuleren het samenwerken door het organiseren van groepsactiviteiten. Door deel te nemen aan de groepsactiviteiten wordt de saamhorigheid in de groep bevorderd, kinderen leren dan middels samen te werken een doel te bereiken.

Baby’s en peuters zijn veelal op zichzelf gericht. Zij kunnen nog niet goed met anderen spelen, dit komt omdat hun inlevingsvermogen nog niet ontwikkeld is. Zij begrijpen niet dat een ander kind pijn heeft als je hem duwt, of verdriet heeft als er speelgoed wordt afgepakt. Zij zoeken nog veel steun en troost bij vertrouwde volwassenen.

Verandering van referectiekader

Naarmate het kind ouder wordt, veranderd ook zijn/haar referentiekader. Het kind krijgt interesse in de personen (kinderen) om zich heen. Op het kinderdagverblijf merk je dat dat kinderen meer met elkaar gaan spelen in plaats van naast elkaar. Zij krijgen meer aandacht in leeftijdsgenootjes. Hun wereld wordt groter en dat leidt er toe dat zij zich sociaal steeds verder kunnen ontwikkelen. Zij leren zichzelf beter kennen, ook als persoon, los van het gezin waar zij uit komen.

Spelend leren

Tijdens het spelen met leeftijdsgenoten leren zij zich te verplaatsen in anderen, ruzies op te lossen en verschillen te overbruggen. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren het samenwerken door het organiseren van groepsactiviteiten. Door deel te nemen aan de groepsactiviteiten wordt de saamhorigheid in de groep bevorderd, kinderen leren dan middels samen te werken een doel te bereiken.

Stimuleren

Wij stimuleren kinderen om hulp aan andere kindjes te vragen als iets niet lukt.
Bij onderlinge conflicten stimuleren de pedagogisch medewerkers kinderen om tot een oplossing/compromis te komen.
Bij de jongere kinderen zal er nog een oplossing aangedragen moeten worden omdat hun sociaal nog niet vaardig genoeg zijn. Pedagogisch medewerkers proberen te bemiddelen door te benoemen welke impact een bepaalde handeling op een ander kind heeft. Hierdoor leert het kind zich te verplaatsen in de ander.

Voorbeeldfunctie

De pedagogisch medewerkers hebben een voorbeeldfunctie, zij geven continue het goede voorbeeld aan de kinderen. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat elk kind mee kan draaien in de groep en niet buiten de boot valt.

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN plaatsen beschikbaar
[dc_social_wall id="7926"]