Pedagogisch beleid

Hoe werken wij en waarom hanteren wij deze werkwijze?

In ons pedagogisch beleidsplan staat beschreven waar wij voor staan (onze visie) en wordt er stilgestaan bij onze werkwijze.

Pedagogisch beleidsmedewerker

Een pedagogisch beleidsmedewerker coacht de pedagogisch medewerkers bij het dagelijkse werk (bijvoorbeeld met tips, uitleg en voorbeelden over de opvoeding, verzorging en ontwikkeling van kinderen). Daarnaast ontwikkelt en bewaakt de pedagogisch beleidsmedewerker het pedagogisch beleid.

Vaststellen benodigde uren

Vanuit de wet Kinderopvang is een formule gecreëerd om de uren waarvoor een pedagogisch coach ingezet dienst te worden, in kaart te brengen. *Indien er meer of minder FTE is neemt het aantal totale uren af/toe.

*Formule inzet pedagogisch coach/beleidsmedewerker KDV Small World

50 uur per landelijk registernummer

+

5 x 10 uur (1 FTE x 10 uur)

=

Verplicht 100 uren inzet pedagogisch coach per jaar

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN plaatsen beschikbaar