Stagebeleid

Wij vinden het belangrijk om mee te werken aan het opleiden van gekwalificeerde medewerkers. Voor onze eigen medewerkers biedt de stagiaire of medewerker in opleiding de kans om met frisse ogen naar hun eigen vak en de invulling en uitvoering daarvan te kijken.

Wij bieden stageplekken aan, aan de volgende opleidingen: Zorg en Welzijn niveau 1 + 2, pedagogisch medewerker niveau 3 en 4.

Stagiaires die een BOL opleidingen volgen staan boventallig, dit betekent dat zij niet de eindverantwoordelijke zijn voor de welzijn van de kinderen. Onder bepaalde omstandigheden kan besloten worden om een BOL-student (vanaf niveau 3) formatief in te zetten. Dit gebeurt alleen als de BOL-student capabel genoeg is om als volwaardig pedagogisch medewerker ingezet te worden. Een BOL-stagiaire kan alleen worden ingezet onder de volgende voorwaarde:

  • Een bol student mag alleen ingezet worden tijdens ziekte van een pedagogisch medewerkers of tijdens schoolvakanties van de student.
  • De bol student mag nooit alleen op de groep staan behalve tijdens pauzes
  • De bol student mag niet worden ingezet tijdens het eerste leerjaar
  • De bol student kan alleen worden ingezet op de eigen stage locatie

Werkbegeleider

Eén pedagogisch medewerker, die hiervoor een training heeft gevolgd, wordt aangewezen als werkbegeleider. Hij/zij voert gesprekken met de stagiaire om de voortgang van de stage te bespreken. Uitgangspunt voor de begeleiding is dat de werkbegeleider minimaal over hetzelfde opleidingsniveau beschikt als de stagiair(e).

Stage en stabiliteit op de groep

Zogenaamde snuffelstages‘ worden niet toegestaan vanwege de beperkte tijdsduur en het feit dat kinderen dan te maken krijgen met teveel wisselende gezichten.

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN plaatsen beschikbaar