Stagebeleid

Kinderdagverblijf Small World is een SBB erkend leerwerkbedrijf (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Dat betekent dat wij ook werken met beroepskrachten in opleiding: stagiaires. Wij vinden het belangrijk om mee te werken aan het opleiden van gekwalificeerde medewerkers. Stagiaires krijgen bij ons de mogelijkheid het vak van pedagogisch medewerker te leren.

Werkbegeleider

Eén pedagogisch medewerker, die hiervoor een training heeft gevolgd, wordt aangewezen als werkbegeleider. Hij/zij voert gesprekken met de stagiaire om de voortgang van de stage te bespreken. Uitgangspunt voor de begeleiding is dat de werkbegeleider minimaal over hetzelfde opleidingsniveau beschikt als de stagiair(e).

De locatiemanager is eindverantwoordelijk voor de stagiaires en laat zich, via teamoverleg en gesprekken met de werkbegeleider, op de hoogte houden van de vorderingen van de student(en). Indien de situatie daar aanleiding toe geeft of wanneer de werkbegeleider of de stagiaire dit wenst, is de locatiemanager ook aanwezig bij de gesprekken met de stagiaire en/of de studieloopbaanbegeleider vanuit de opleiding.

Stage en stabiliteit op de groep

Zogenaamde ‘snuffelstages’ worden niet toegestaan vanwege de beperkte tijdsduur en het feit dat kinderen dan te maken krijgen met teveel wisselende gezichten.

Meer informatie over ons stage beleid is te lezen in hoofdstuk 1 Werkinstructie beroepspraktijk uit het Kwaliteitshandboek

[rev_slider alias="call-2-action-detail" /]
[rev_slider alias="call-2-action-mobiel" /]