Ziektebeleid

Wij zijn van mening dat als kinderen ziek zijn, ze het beste thuis kunnen blijven. Thuis krijgen ze de zorg en aandacht die ze op dat moment nodig hebben en die de pedagogisch medewerker op het kinderdagverblijf niet kan bieden.
Als uw kind ziek is of om een andere reden niet kan komen, verzoeken wij u voor 9.00 uur dit telefonisch door te geven aan de pedagogisch medewerker. Bij twijfel kunnen we dan samen met u bekijken of het verstandig is om uw kind te laten komen. In geval van kinderziektes houden wij ons aan de richtlijnen van de GGD.

Een kind mag niet naar het kinderdagverblijf komen en is ziek indien:

  • Lichaamstemperatuur boven de 39 C is
  • 1 op 1 aandacht van de leidster nodig is
  • Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen
  • Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt, bijv. een besmettelijke ziekte.

Indien het kind op het kinderdagverblijf ziek wordt, wordt er altijd contact opgenomen met de ouders/verzorgers.

Licht medisch handelen

Als het kind geneesmiddelen nodig heeft gedurende het verblijf op het kinderdagverblijf kunnen de ouders hun „zeggenschap‟ over de toediening van de medicamenten overdragen aan de pedagogisch medewerkers.
Doordat kinderen gedurende een langere aaneengesloten periode in het kinderdagverblijf verblijven is niet uit te sluiten dat medische handelingen moeten worden uitgevoerd. Dit kan enerzijds te maken hebben met (chronisch) zieke kinderen, of een gevolg zijn van een ongeluk (EHBO).

Om de gezondheid van de kinderen te waarborgen is het van belang dat de geneesmiddelen op een juiste wijze verstrekt worden en medisch handelen op een verantwoorde wijze plaatsvindt. In principe worden er geen medicamenten verstrekt, tenzij er een medische noodzaak bestaat vanuit de gezondheidstoestand van het kind.

Kinderen krijgen soms geneesmiddelen of andere middelen (bijvoorbeeld zelfzorgmiddelen) voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook gedurende de tijd dat zij op het kinderdagverblijf zijn. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld pufjes voor astma, antibiotica of zetpillen bij bijvoorbeeld toevallen. Ouders dienen hiervoor schriftelijk toestemming te geven.

[rev_slider alias="call-2-action-detail" /]
[rev_slider alias="call-2-action-mobiel" /]