Emotionele veiligheid

Een kind dat zich onveilig voelt zal zich minder snel ontwikkelen.

Het bieden van ritme en structuur geeft kinderen veiligheid. Hierdoor weten zij waar ze aan toe zijn en wat er van hen verwacht wordt. Wij bieden kinderen veiligheid aan door rekening te houden met de rituelen en handelswijze thuis, dit in voortdurend overleg met de ouders. Ouders kunnen immers het beste de bijzonderheden, specifieke gedragingen en eigenschappen van hun kind overbrengen. Ook is dit een manier om met ouders op één lijn te komen wat betreft de opvoeding.

De inrichting van ons kinderdagverblijf heeft een huiselijke warme sfeer, hierdoor voelen kinderen en ouders zich sneller thuis.

Structuur

Wij werken met een gestructureerde dag opzet, dit met als doel regelmaat te bieden aan kinderen. De dagindeling wordt volgens een globale structuur dagelijks herhaald, met uitzondering van uitjes en feesten. Door gebruik te maken van een gestructureerde dagindeling weten kinderen wat er gaat gebeuren en wat er van hen verwacht wordt.

Wij werken met vaste medewerkers. Ieder kind krijgt een pedagogisch medewerker die de eerste jaren van hun leven met hen verbonden is, dit is positief voor de hechting en de band tussen de pedagogisch medewerker en het kind. Het hebben van een band vergroot het vertrouwen onderling en heeft daarmee een positief effect op het gevoel van veiligheid. Door de vaste gezichten van de pedagogisch medewerkers hebben ouders een aanspreekpunt als er vragen of bijzonderheden zijn, de pedagogisch medewerker kent het kind namelijk wat langer.

Ouderportaal

Voor ouders hebben wij een ouderportaal waarin zij dagelijks de activiteiten en bijzonderheden van hun kind kunnen volgen.

Fysieke veiligheid

Wij bieden kinderen fysieke veiligheid middels veilig spelmateriaal, daarnaast voeren wij jaarlijks een risicotaxatie uit waarin stil wordt gestaan bij de mogelijke risico’s met betrekking tot de veiligheid. De wijze waarop wij deze risico’s verkleinen leggen wij vast in ons veiligheid- en gezondheidsbeleid.

[rev_slider alias="call-2-action-detail" /]
[rev_slider alias="call-2-action-mobiel" /]
[dc_social_wall id="7926"]