Waarborgen van de sociale en emotionele veiligheid

Naast het aanbieden van een fysieke veilige speelomgeving aan zijn er diverse andere manieren waarop wij de sociale en emotionele veiligheid van kinderen willen waarborgen. Een kind dat zich onveilig voelt zal zich immers minder snel ontwikkelen.

Structuur en regelmaat

Het bieden van ritme en structuur geeft kinderen veiligheid. Hierdoor weten zij waar ze aan toe zijn en wat er van hen verwacht wordt. Wij bieden kinderen veiligheid aan door rekening te houden met de rituelen en handelswijze thuis, dit in voortdurend overleg met de ouders. Ouders kunnen immers het beste de bijzonderheden, specifieke gedragingen en eigenschappen van hun kind overbrengen. Ook is dit een manier om met ouders op één lijn te komen wat betreft de opvoeding.

Mentorschap

Wij werken met vaste medewerkers. Ieder kind krijgt een pedagogisch medewerker (mentor) toegewezen die de eerste jaren van hun leven met hen verbonden is, dit is positief voor de hechting en de band tussen de pedagogisch medewerker en het kind. Het hebben van een band vergroot het vertrouwen onderling en heeft daarmee een positief effect op het gevoel van veiligheid. Door de vaste gezichten van de pedagogisch medewerkers hebben ouders een aanspreekpunt als er vragen of bijzonderheden zijn, de pedagogisch medewerker kent het kind namelijk wat langer.

Ouderapp

Voor ouders hebben wij een app beschikbaar gesteld die zij kunnen downloaden, in onze ouderapp kunnen ouders de dagelijks de activiteiten en bijzonderheden van hun kind kunnen volgen.

Groepstelefoon

Iedere groep beschikt over een eigen mobiele telefoon, hierdoor willen wij het voor ouders vergemakkelijken om contact te leggen met de groepen. Whatsapp blijkt voor ouders een eenvoudige manier ook een vergeten boodschap snel door te geven en foto’s uit te wisselen.

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN plaatsen beschikbaar
[dc_social_wall id="7926"]