Kinderdagverblijf Small World Rotterdam

Small World betekent Kleine wereld, en dat is het ook bij ons. Iedereen is bij ons welkom, ongeacht etniciteit, geloofsovertuiging of achtergrond. Dit zien wij terug bij onze klanten en onze medewerkers. Wij vinden dat ieder kind het recht heeft om erbij te horen en om erkend te worden. Diversiteit erkennen en respecteren wij. Ieder kind ontwikkelt zich in een ander tempo, dit zijn aandachtpunten om rekening mee te houden.

“Iedereen is bij ons anders en dat maakt ons ook anders, dus uniek”

Wij werken met twee verticale stamgroepen, stamgroepen zijn vaste groepen met een eigen groepsruimte. Een verticale groep is een stamgroep waarin kinderen van verschillende leeftijden zitten, daarnaast is een groep pas verticaal als er een minimaal leeftijdsverschil tussen de oudste en jongste kind zit van twee jaar.

In verticale groepen krijgen kinderen de mogelijkheid om sociale competenties te ontwikkelen, jonge kinderen leren van de oudere kinderen en oudere kinderen leren rekening houden met de jonge kinderen. Een verticale groep stimuleert de emotionele veiligheid, er is namelijk minder wisseling van pedagogisch medewerkers en de pedagogisch medewerkers hebben meer tijd om de kinderen echt te leren kennen waardoor er een hechtingsband wordt gecreëerd. De pedagogisch medewerkers kunnen een goede vertrouwensrelatie met de ouders opbouwen. Kinderen zullen zich sneller vertrouwd en daarmee emotioneel veilig voelen, als ouders vertrouwen hebben in de pedagogisch medewerkers,

Kinderdagverblijf Small World werkt alleen met vaste leidsters. Wij vinden het belangrijk om ouders en kinderen elke dag, met een vast en vertrouwd gezicht te kunnen verwelkomen.

Klik hier om ons team te bekijken

Bij kinderdagverblijf Small World worden kinderen dagelijks gezien van een warme gezonde maaltijd, ons menu is multicultureel en variërend zodat kinderen verschillende smaken leren kennen.

Al onze maaltijden zijn halal en vers bereid.

Klik hier voor meer informatie over onze maaltijden

Bij kinderdagverblijf Small World willen wij kinderen graag helpen zich te ontwikkelen, dit doen wij door thema’s aan te bieden.

Tijdens de thema’s krijgen kinderen middels verschillende activiteiten in een aantal weken spelenderwijs informatie over een bepaald onderwerp.

Wij willen graag flexibiliteit bieden aan ouders, dit doen wij op verschillende wijzen:

  • Ouders hebben wij ons de mogelijkheid om kosteloos dagen te ruilen
  • Wij bieden flexibele incidentele opvang aan (ook aan niet klanten)
  • Wij bieden vervroegde opvang aan vanaf 06:00!
    • Ouders die hun kinderen na half 10 brengen dienen ervoor te zorgen dat luiers verschoond zijn en het kindje al gegeten heeft of de fles heeft gehad. Dit om te voorkomen dat er hectiek ontstaat bij het brengen. Wij verplichten ouders geen brengtijden. Om de rust op de groepen te behouden zijn er wel een paar kleine regels. Indien ouders hun kindje na 09:30 brengen dienen zij de groep hiervan op de hoogte te stellen. Tussen 09:30—10:00 en 11:30 en 12:15 kunnen en geen kinderen gebracht en gehaald worden omdat dit de tijden zijn waarop gegeten wordt en rust nodig is in de groep. De medewerkers dienen hun aandacht volledig op de kinderen te kunnen richten. Ouders die hun kindje na half 10 besluiten te brengen hebben geen toegang meer tot de groepsruimte, ook is er minder tijd voor een overdracht. Zij mogen hun kindje op de gang overdragen aan de medewerker. Het doel hiervan is een continue in-uitloop van ouders op (vooral) de babygroep te voorkomen en kinderen af te schermen tegen overprikkeling.

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN plaatsen beschikbaar