Kinderdagverblijf Small World
Mathenesse

Kinderdagverblijf Small World biedt opvang aan kinderen van 0 – 4 jaar.

Bij Kinderdagverblijf Small World staat een plezierige omgeving met een vrolijke en ontspannen sfeer centraal. Een omgeving waarin sociale ontmoeting en samenspel wordt gestimuleerd en waar de creatieve , taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind centraal staat.

Onze visie is dat elk kind intelligent en uniek is. Kinderen worden geboren met erfelijke informatie dat een basis legt voor bepaalde karaktertrekken, de omgeving speelt vervolgens een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van het identiteit van het kind.  Het is belangrijk dat kinderen in een omgeving opgroeien dat hen veiligheid, voorspelbaarheid, structuur en warmte biedt. Dit zien wij als een vereiste voor een gezonde ontwikkeling.
Tijdens de ontwikkelingsfasen van kinderen is het belangrijk hen te volgen, te inspireren en voor te bereiden op de uitdagingen tijdens het leven. Dit vormt een rode lijn in ons Kinderdagverblijf. Wij vinden dat ieder kind heeft het recht om erbij te horen en om erkend te worden. Diversiteit erkennen en respecteren wij.  Ieder kind ontwikkelt zich in een ander tempo, dit zijn aandachtspunten om rekening mee te houden.

Verticale groepen

In verticale groepen krijgen kinderen de mogelijkheid om sociale competenties te ontwikkelen, jonge kinderen leren van de oudere kinderen en oudere kinderen leren rekening houden met de jonge kinderen. Een verticale groep stimuleert de emotionele veiligheid, er is namelijk minder wisseling van pedagogisch medewerkers en de pedagogisch medewerkers hebben meer tijd om de kinderen echt te leren kennen waardoor er een hechtingsband wordt gecreëerd. De pedagogisch medewerkers kunnen een goede vertrouwensrelatie met de ouders opbouwen. Kinderen zullen zich sneller vertrouwd en daarmee emotioneel veilig voelen, als ouders vertrouwen hebben in de pedagogisch medewerkers.

Kinderdagverblijf Small World werkt alleen met vaste leidsters. Wij vinden het belangrijk om ouders en kinderen elke dag, met een vast en vertrouwd gezicht te kunnen verwelkomen.

Klik hier om ons team te bekijken

Bij kinderdagverblijf Small World worden kinderen dagelijks gezien van een warme gezonde maaltijd, ons menu is multicultureel en variërend zodat kinderen verschillende smaken leren kennen.

Al onze maaltijden zijn halal en vers bereid.

Klink hier voor meer informatie over onze maaltijden

Bij kinderdagverblijf Small World willen wij kinderen graag helpen zich te ontwikkelen, dit doen wij door thema’s aan te bieden.

Tijdens de thema’s krijgen kinderen in een aantal weken spelenderwijs informatie over een bepaald onderwerp, dit doen wij door te : knutselen, groepsspelletjes, zingen, voeding en de groep in te richten op een wijze deze aansluiting vind bij het thema.

De thema’s duren ca. 4 weken.

Kinderdagverblijf Small World biedt hele dagopvang aan, daarnaast is er de mogelijkheid tot het afnemen van de volgende opvangmogelijkheden:

Verlengde opvang

Buiten de reguliere tijden is mogelijk van 06-00 tot 7:00 en 18:30 tot 19:00 verlengde opvang af te nemen.

Incidentele opvang

Incidentele opvang is mogelijk bij een minimale afname van 2 uur per dag (tijdens de reguliere openingstijden). Dit is handig voor ouders die afspraken hebben staan zoals bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek. De doorgeven uren worden in rekening gebracht bij het niet nakomen van een gereserveerde dag.

Afwijzing kan alleen als de maximale kind capaciteit is bereikt, de BKR dit niet toelaat of dat het vaste gezichten criterium in het geding komt.

Wij bieden ouders de mogelijkheid om onbeperkt van dag te ruilen mits de BKR dit toelaat en het vaste gezichten criterium niet in het geding komt.

Bereken nettobijdrage
[rev_slider alias="call-2-action-detail" /]
[rev_slider alias="call-2-action-mobiel" /]