Activiteiten

Wij stemmen de activiteiten af op de jaargetijden. Zo zoeken wij bijvoorbeeld mooie bladeren om in de herfst leuke knutselactiviteiten mee te doen. Jaarlijks kunnen er thema’s binnen deze 4 seizoenen bedacht worden. Daarnaast wordt er stilgestaan bij  de culturele feestdagen van de kinderen uit de groep.

Tussen de middag worden er activiteiten gedaan met de kinderen die ‘s middags niet meer slapen. Dit zijn vaak uitdagende activiteiten met een intensievere begeleiding ter voorbereiding op de basisschool. Zo kunnen er knutselopdrachten met knippen en prikpennen gedaan worden.

Wij werken met een dagstructuur met enkele vaste dagindelingen zoals eet- en slaapmomenten, op deze wijze weet het kind wat er gaat gebeuren en op welke manier het gebeurd. Deze voorspelbaarheid biedt kinderen een gevoel van veiligheid zodat hun dag ontspannen kan verlopen.

Ontwikkeling stimulatie

Bij het voorbereiden van activiteiten houden onze pedagogisch medewerkers ons pedagogisch doel voor ogen, spelenderwijs worden vaardigheden getest en ontwikkeld. Elke activiteit heeft als doel om minimaal 1 van de 3 ontwikkelingsniveaus te stimuleren en is afgestemd om de leeftijd en ontwikkelingsniveau van het kind:

  1. cognitieve ontwikkeling
  2. sociaal-emotionele ontwikkeling
  3. motorische ontwikkeling

Experimenteren

Naast de vaste dagindeling hebben wij activiteiten waarin wij flexibiliteit bieden, het kind heeft hierbij de keuze om wel of niet mee te doen aan de groepsactiviteit of de mogelijkheid om zijn eigen activiteit te kiezen.
Voor onze pedagogisch medewerkers vraagt dit om soms een stapje terug te doen,  van actief en stimulerend naar een min of meer passieve doch alerte en voelbare aanwezigheid.

Om de sociale interactie te bevorderen organiseren wij groepsactiviteiten, zo krijgen kinderen de mogelijkheid om onderlinge banden te versterken, sociale vaardigheden en waarden en normen toe te passen. Hun sociale vaardigheden worden hierbij verder ontwikkeld.

Activiteiten aangeboden door externen

Wij willen kinderen graag van alles meegeven, soms is het nodig om hiervoor externe deskundigheid in te schakelen zoals yoga, muziekdocenten, dansles.

Ouderbetrokkenheid

Wij stellen het zeer op prijs als ouders hun bijdrage willen leveren bij de organisatie van activiteiten, kunt u bijvoorbeeld een muziekinstrument bespelen of een bepaalde sport dan horen we dit graag zodat wij u kunnen betrekken bij het organiseren van een activiteit.

Kinderen leren zo bijvoorbeeld om hulp te vragen aan elkaar, op hun beurt te wachten en rekening houden met elkaar.

Activiteiten buiten het kinderdagverblijf

Soms vinden onze activiteiten buiten de deur plaats, bijvoorbeeld het bezoeken van een voorstelling, speeltuin of kinderboerderij. De ouder/verzorger van het kind dient hier wel toestemming voor te geven middels een toestemmingsformulier dat met hen wordt doorgenomen tijdens de intakeprocedure. Indien de ouder geen toestemming verleent, kan het kind niet deelnemen aan de activiteiten buiten het kinderdagverblijf.

[rev_slider alias=”call-2-action-detail” /]
[rev_slider alias=”call-2-action-mobiel” /]