GGD inspectierapporten

Jaarlijks worden alle kinderopvang locaties door een GGD- inspecteur onaangekondigd bezocht en getoetst op de door de rijksoverheid gestelde kwaliteitseisen op het gebied van personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie, inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid, pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten en voorschoolse educatie.
Ons kinderdagverblijf staat geregistreerd in het gemeentelijk register. Geregistreerde kinderdagverblijven worden door de GGD aan een periodieke inspectie onderworpen.
De inspecteurs gebruiken een landelijk inspectie-instrument om de kwaliteit te toetsen en leggen hun bevindingen vast in een inspectierapport. De resultaten van dit onderzoek worden vastgelegd in een rapport. Via onderstaande button kunt u de GGD rapporten inzien en/of downloaden.

Inspectierapport 04-04-2018

Inspectierapport 19-7-2018

Inspectierapport 21-03-2019

Inspectierapport 25-03-2021

Inspectierapport 21-04-2022

Inspectierapport 23-03-2023

Inspectierapport 04-06-2024

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN plaatsen beschikbaar