Persoonlijke ontwikkeling

De kinderopvang is de eerste plek waar kinderen een spiegel voorgehouden wordt over de plek die zij in de samenleving kunnen innemen. Zij worden op jonge leeftijd al geconfronteerd met verschillen in de samenleving zoals waarden, normen, fysieke mogelijkheden en beperkingen. Wij erkennen en respecteren diversiteit.

Autonomie

In de loop van het tweede jaar wordt autonomie steeds belangrijker. Het kind gaat meer initiatief nemen en kan onafhankelijk van de opvoeder succes en bevrediging bereiken. In deze periode wordt de basis gelegd voor vertrouwen in anderen en vertrouwen in de eigen competentie. Wij werken aan het bevorderen van de zelfstandigheid tijdens onze dagelijkse ‘rituelen’ . Zo krijgen kinderen keuzes bij het beleggen van het brood en het kiezen van fruit, kinderen worden gestimuleerd zelfstandig kleding aan- en uit te trekken, kinderen krijgen spelkeuze, hebben keuzes uit het boek waar uit voorgelezen wordt etc. Ook helpen wij de kinderen tijdens de zindelijkheidstrainingen zelfstandig naar het toilet te gaan en de volgorde van handen wassen toe te passen.

Verantwoordelijkheidsgevoel

Wij helpen het kind mee een verantwoordelijkheidsgevoel te creëren door het kind te betrekken tijdens het organiseren van activiteiten, dit kan al in kleine stapjes zoals kinderen laten meehelpen bij het dekken van de tafel.

Uitdaging

Wij bieden kinderen educatief en uitdagend speelgoed aan, uiteraard passend bij de leeftijd van het kind. Bij het spelen wordt er door de pedagogisch medewerkers meegegaan in de leefwereld van het kind zodat deze hier plezier aan beleefd en vertrouwen ontwikkeld in de eigen creativiteit. Door onze materialen en activiteiten aan te laten sluiten op het ontwikkelingsniveau en de interesses van het individuele kind en de groep, worden kinderen uitgedaagd tot spel.
Wij leren kinderen niet hoe zij met het speelgoed moeten spelen, maar laten kinderen zelf ontdekken hoe ze ergens mee kunnen spelen.

Respecteren van grenzen

Als de kinderen op een bepaald moment geen zin hebben deel te nemen aan een activiteit accepteren wij dit. Het kind moet niets, het aangeven van je grenzen is een recht die gerespecteerd dient te worden. De pedagogisch medewerker zal echter wel proberen het kind te stimuleren tot het activiteit maar het kind is niets verplicht. Ons hoofddoel hierbij is dat het kind plezier beleefd en zich veilig voelt, wij zijn hierin flexibel.
Wij luisteren naar het kind, heeft het kind een eigen inbreng of een andere mening over een activiteit, dan kunnen we dit ook op zijn of haar manier uitvoeren. Eigen initiatief wordt aangemoedigd en onze pedagogisch medewerkers zijn stimulerend door middel van het geven van complimenten en bevestiging. Dit draagt bij aan het zelfvertrouwen van het kind en hiermee het opbouwen van de eigen identiteit.

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN plaatsen beschikbaar
[dc_social_wall id="7926"]