Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, die de belangen behartigen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang.

Minstens 1 keer per jaar wordt het pedagogisch beleid van het kinderdagverblijf besproken met de oudercommissie.

De oudercommissie is per email bereikbaar op :

Slide We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN plaatsen beschikbaar