Huisregels van Kinderdagverblijf Small World

Afwezigheid melden
Meldt uw kind altijd telefonisch af via het mobiele groepstelefoonnummer of via Whatsapp, uiterlijk vóór 9:30 uur op de desbetreffende dag. In het kinderdagverblijf wordt in het dagprogramma rekening gehouden met de kinderen die komen. Mocht een kind ziek zijn, dan horen wij dit uiteraard ook graag. De afmelding is onherroepelijk.

Allergieën
Heeft uw kind last van een allergie, meldt dit dan bij de pedagogisch medewerkers, zij vermeld dit op het intakeformulier van het desbetreffende kind. Mocht uw kind geen borstvoeding krijgen, bieden wij flesvoeding van het merk Nutrilon aan. Wij gebruiken luiers van het Kruidvat en billendoekjes van de Action. Mocht u een ander merk prefereren, dient u dit zelf mee te brengen.

Auto parkeren
Het is uitsluitend toegestaan uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken.
Let u erop dat het hek bij de ingang van het kinderdagverblijf weer goed gesloten wordt.

Brengtijden
De tijd waarop u uw kind kunt brengen is ’s morgens tot 09:30 uur of vanaf 10:00 uur tot 11:30 uur. Tussen 09:30 uur en 10:00 uur en tussen 11:30 uur en 12:15 uur zijn er eetmomenten. Tijdens de eetmomenten willen wij zoveel mogelijk rust op de groepen creëren dus zijn er geen brengmomenten. Buiten de eetmomenten om bieden wij de vrijheid om uw kind te halen en te brengen wanneer het u uitkomt. Mocht u uw kind na 09:30 uur brengen horen wij dit graag via een Whatsapp berichtje.

Calamiteiten
Bij calamiteiten kan het nodig zijn om het gebouw te ontruimen. Dit gebeurt uit voorzorg of omdat er direct gevaar is voor de kinderen en anderen die zich in Kinderdagverblijf Small World bevinden. Wanneer er besloten wordt tot een ontruiming laten wij een alarmsignaal klinken, of delen de pedagogisch medewerkers u dit mede. Zodra dit het geval is, verlaat u op rustige wijze het pand. U volgt gedurende een calamiteit altijd de instructies op van het personeel van Kinderdagverblijf Small World. Het kinderdagverblijf is verantwoordelijk voor de ontruiming van alle personen die aanwezig zijn in het pand. Meld het altijd aan de pedagogisch medewerker als u uw kind meeneemt.

Eten en drinken
Kinderen mogen geen eten en drinken meenemen naar het kinderdagverblijf. Wij verwachten dat uw kindje thuis heeft ontbeten. Wij hebben onze vaste eetmomenten bij Kinderdagverblijf Small World.
Mocht u vervroegde opvang afnemen (vóór 07:00 uur) dan zorgen wij dat uw kind iets te eten en te drinken krijgt.

Fopspeen
Kinderen mogen hun speentje van thuis meenemen naar Kinderdagverblijf Small World. Uit hygiënisch oogpunt is er voor de speentjes speciale opbergbakjes Omdat er kans bestaat op verstikking door het gebruik van een kapotte speen, mogen spenen met scheurtjes niet gebruikt worden op het kinderdagverblijf en worden daarom gelijk weggegooid.

Ophalen door derden
Het kan voorkomen dat u uw kind door een ander laat ophalen. Indien iemand anders dan de ouders of verzorgers uw kind komt ophalen, zijn wij hiervan graag van te voren op de hoogte.
De pedagogisch medewerkers vragen u een formulier in te vullen met de namen van de degene die buiten u uw kind(eren) mag/mogen ophalen. Als wij niet op de hoogte zijn van wie uw kind komt ophalen, zal de pedagogisch medewerker contact met u opnemen. De pedagogisch medewerkers geven uw kind alleen mee aan derden als u toestemming heeft gegeven.

Huisdieren en andere dieren
Huisdieren zijn op Kinderdagverblijf Small World niet toegestaan. Dit vanwege veiligheid, hygiëne of gezondheidsredenen.

Kinderwagen en Maxi-Cosi stallen
Gedurende de opvang dag van uw kind bij Kinderdagverblijf Small World kunt u uw kinderwagen, Maxi-Cosi bij ons achterlaten. Zorg dat kinderwagens, indien mogelijk, ingeklapt zijn, zodat ze zo min mogelijk ruimte innemen. Kinderdagverblijf Small World is niet aansprakelijk voor eventuele vermissing of beschadiging van gestalde spullen.

Kinderziekten en epidemieën
Bij een uitbraak van een kinderziekte of epidemie raadplegen wij de GGD en handelen wij minimaal conform de voorschriften en adviezen van deze organisatie. Meld het altijd aan de pedagogisch medewerkers als uw kind een kinderziekte heeft, of als u dit vermoedt.

Kosten
Het factuurbedrag dat het kinderdagverblijf maandelijks in rekening brengt, is 1/12 deel van de jaarprijs. De jaarprijs wordt bepaald door het maximaal aantal uren opvang waarop u als ouder contractueel aanspraak kan maken in een jaar. Ondanks dat iedere maand een verschillend aantal openingsdagen heeft, is het maandbedrag toch hetzelfde. Maandelijks ontvangt u een factuur voor de kosten van de plaatsing van de daaropvolgende maand.
De facturen dienen voor de 1e van de maand voldaan te zijn, u betaalt de opvang vooraf.

Pesten
Mocht een kind structureel het slachtoffer zijn van pesten dan heeft dit schadelijke gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Door de voortdurende aandacht voor de relatie tussen kinderen en tussen kinderen en pedagogisch medewerkers is er een veilig klimaat op de kinderopvang. Hierdoor is pesten bespreekbaar en komt daardoor weinig voor. In die gevallen dat er vastgesteld wordt dat er gepest wordt, worden er speciale maatregelen getroffen om een einde te maken aan het pesten. Mocht u het vermoeden hebben dat uw kind pest of gepest wordt, bespreek dit dan met de pedagogisch medewerker of het locatiehoofd.

Regels bij te vroeg brengen en te laat ophalen
Bij te vroeg brengen en te laat ophalen maken we een aantekening. Bij herhaaldelijk te vroeg brengen of te laat ophalen wordt dit besproken met de betreffende ouders en kan er een boete volgen. Overmacht is een uitzondering. Wij vragen u om ons op de hoogte te houden wanneer het niet mogelijk is om uw kind op tijd op te halen.

Roken
Wij zijn van mening dat roken en kinderen niet samengaan. Roken is daarom niet toegestaan in het kinderdagverblijf en op het terrein van kinderdagverblijf Small World.

Speelgoed meenemen
Wij willen u vragen om uw kind geen eigen speelgoed mee te laten nemen naar het kinderdagverblijf. De kinderen zijn vaak erg gehecht aan hun eigen speelgoed en dit kan tot conflicten tussen kinderen leiden of vermissing/beschadiging van de spullen. Uitzondering is een knuffeltje waarmee uw kindje naar bed gaat.