Protocol heropening kinderdagverblijf Small World (versie 27-07-2020)

 

Vanaf 11 mei mogen kinderen van 0-4 naar de dagopvang. Om de kans op besmetting van het corona virus zo klein mogelijk te houden is dit protocol ontwikkeld.

Breng- en haalmomenten

 • Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rode risicokleur, moeten bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine. De quarantaineregels gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar die klachtenvrij zijn. Ouders mogen in deze periode dus ook niet de kinderen 5 zelf halen en brengen. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.
 • Kinderen mogen slechts 1 volwassene gebracht worden, indien er meerdere personen het kindje brengen /ophalen dienen zij buiten het pand op 1,5 meter afstand van andere personen te wachten.
 • Er mag maximaal 1 volwassene tegelijkertijd in de hal aanwezig zijn.
 • Om risico’s te verminderen vindt er tijdelijk geen persoonlijke overdracht plaats. De overdrachten vinden plaats via het digitale ouderportaal en kunnen telefonisch worden toegelicht.
 • De afstand tussen ouders en personeel bedraagt altijd 1,5 meter.
 • Kinderen die kunnen lopen dienen zelf naar de medewerker toe te lopen, of de medewerker haalt het kindje uit de hal op als de ouder uit de hal vertrokken zijn.
 • Baby’s worden overgenomen met gestrekte arm, medewerkers dragen handschoenen die ze na de overdracht direct in de prullenbak deponeren.
 • Ouders met meerdere kinderen op de opvang, mogen gezamenlijk in de hal hun kinderen ophalen als zij tot hetzelfde huishouden behoren.

Fysiek contact

 • Tijdens de opvang tussen personeel en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te nemen.
 • Tijdens de opvang dient er zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden tussen personeelsleden onderling.
 • Het is niet toegestaan handen te schudden

Hygiëne maatregelen

 • Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep gedurende ten minste 20 sec.
 • Hoesten/niezen gebeurt in de elleboog (dit worden de kinderen ook aangeleerd)
 • In iedere groepsruimte en in de hal is desinfectiemiddel beschikbaar
 • Handen worden afgedroogd met papier en niet met theedoeken
 • Uit voorzorg zijn de handdoeken uit de toiletjes verwijderd
 • De hotspots worden extra gereinigd, vingerafdrukken en speeksel wordt regelmatig van ruiten verwijderd met schoonmaakmiddel
 • Personeelsleden zijn verantwoordelijk worden voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.
 • Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen. Handenwassen voldoet bij de preventie van besmetting.

Gezondheid kinderen

De houder past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.

Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met klachten getest worden door de GGD. Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

Het RIVM heeft een handreiking opgesteld bij neusverkouden kinderen. Zie voor deze handreiking https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

Kinderen van 0-4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool mogen met een neusverkoudheid naar de kinderopvang, behalve:

 • als zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij COVID19 hebben;
 • als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
 • als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid.
 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben of een negatieve testuitslag hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.
 • Als iemand in het huishouden van het kind verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft blijft het kind thuis .
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID -19 en negatief, of als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang .
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID -19 en positief, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. • Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit een herkenbaar beeld is, dan kan het kind na overleg tussen ouder en houder naar de opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Het RIVM heeft een handreiking opgesteld en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties, zie https://lci.rivm.nl/langdurig -neusverkouden -kinderen
 • In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt de kinderopvangorganisatie het bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig kan de kinderopvangorganisatie ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar de kinderopvanglocatie mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af. Zie hiervoor het RIVM -testbeleid: https://www.rivm.nl/coronavirus -covid -19/testen Zie ook: https://lci.rivm.nl/handreiking -uitbraakonderzoek -covid -19 -op – kindercentra -en -basisscholen
 • Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rode risicokleur, moeten bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine. De quarantaineregels gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar die klachtenvrij zijn. Ouders mogen in deze periode dus ook niet de kinderen 5 zelf halen en brengen. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben

 

 

Testen

Bij een kind met nieuw ontstane milde klachten, die langer dan een week aanhouden,
kan een test uitgevoerd worden als dit consequenties heeft voor de opvang.
Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s). In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt de kinderopvangorganisatie het bij de GGD-afdeling infectieziektebestrijding als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig kan de kinderopvangorganisatie ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar de kinderopvanglocatie mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af. Zie hiervoor het RIVM-testbeleid: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

Gezondheid personeel

Werken in de kinderopvang valt onder één van de cruciale beroepen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM:

 • Personeel/gastouders met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis en worden getest op COVID-19. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn of negatief zijn getest kunnen zij weer aan het werk.
 • Personeelsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst2), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg me
 • Personeelsleden die zwanger zijn werken vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) niet meer op de groep en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met de bedrijfsarts/behandelaar
 • Personeelsleden die terugkeren uit een land of gebied met een oranje of rode risicokleur, moeten bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.