Protocol heropening kinderdagverblijf Small World (versie 02-2021)

 

Vanaf 8 februari 2021 is de kinderopvang weer volledig geopend. Om de kans op besmetting van het corona virus zo klein mogelijk te houden is dit protocol ontwikkeld.

Breng- en haalmomenten

 • Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rode risicokleur, moeten bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine. De quarantaineregels gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar die klachtenvrij zijn. Ouders mogen in deze periode dus ook niet de kinderen zelf halen en brengen. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.
 • Kinderen worden gebracht en gehaald buiten het pand.
 • Om risico’s te verminderen vindt er tijdelijk geen persoonlijke overdracht plaats. De overdrachten vinden plaats via het digitale ouderportaal en kunnen telefonisch worden toegelicht
 • De afstand tussen ouders en personeel bedraagt altijd 1,5 meter
 • Kinderen die kunnen lopen dienen zelf naar de medewerker toe te lopen
 • Baby’s worden overgenomen met gestrekte arm, medewerkers dragen handschoenen die ze na de overdracht direct in de prullenbak deponeren.

Fysiek contact

 • Tijdens de opvang tussen personeel en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te nemen
 • Tijdens de opvang dient er zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden tussen personeelsleden onderling
 • Het is niet toegestaan handen te schudden
 • Indien er een afspraak op locatie dient plaats te vinden, dienen partijen onderling 1,5 meter afstand te bewaren en een mondkapje te dragen
 • externen die het pand binnenkomen zijn verplicht een mondkap te dragen

Hygiëne maatregelen

 • Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep gedurende ten minste 20 sec.
 • Hoesten/niezen gebeurt in de elleboog (dit worden de kinderen ook aangeleerd)
 • In iedere groepsruimte en in de hal is desinfectiemiddel beschikbaar
 • Handen worden afgedroogd met papier en niet met theedoeken
 • Uit voorzorg zijn de handdoeken uit de toiletjes verwijderd
 • De hotspots worden extra gereinigd, vingerafdrukken en speeksel wordt regelmatig van ruiten verwijderd met schoonmaakmiddel
 • Personeelsleden zijn verantwoordelijk worden voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.
 • Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen. Handenwassen voldoet bij de preventie van besmetting.

Gezondheid personeel

Werken in de kinderopvang valt onder één van de cruciale beroepen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM:

Iedereen vanaf 13 jaar kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen. Het gaat om (milde) klachten als:

   • Hoesten;
   • Neusverkoudheid;
   • Loopneus;
   • Niezen;
   • Keelpijn;
   • Verhoging tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden);
   • Plotseling verlies van reuk of smaak.
  • U hoeft niet eerst naar een (bedrijfs)arts voor een doorverwijzing; u kunt rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD. Zie voor meer informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
  • Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis. In geval van een gastouder ontvangt deze in afwachting van de testuitslag geen kinderen of andere volwassenen thuis.
   • Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtneming van algemene hygiënemaatregelen.
   • Indien de test positief is, moet de medewerker/gastouder ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker/gastouder weer aan het werk.
  • In het geval dat een medewerker/gastouder (in overleg met de bedrijfsarts/behandelend arts) besluit om niet getest te worden, mag de medewerker/gastouder weer aan het werk als zij tenminste 24 uur klachtenvrij is.

Beslisboom Kinderopvang